ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม และกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

ประกาศการลงทะเบียนชุมนุม


เริ่มลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม และ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ตั้งแต่วันพุธ ที่ 21 กรกฏาคม 2563 เวลา 13.20 น - วันศุกร์ ที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 16.00 น.

 

การลงทะเบียน

1. คลิกที่หัวข้อ เลือกกิจกรรม  

2. คลิกที่ ลงทะเบียน ที่ชุมนุมที่จะลงทะเบียน  

3. กรอก        รหัสนักเรียน คือ เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก

                    รหัสผ่าน       คือ วัน/เดือน/ปี  เกิด  

                    เช่นเกิดวันที่   1   มิถุนายน พ.ศ.  2544   พิมพ์รหัสผ่านดังนี้     01/06/2544

หมายเหตุ นักเรียนใหม่ใช้รหัสผ่านเดียวกับเลขประจำตัว

การเปลี่ยนชุมนุม  

โดยการลงทะเบียนที่ชุมนุมใหม่ ระบบก็จะเปลียนชุมนุมให้ อัตโนมัติ แต่ทำได้ไม่เกินวันรับลงทะเบียน

กรณีไม่สามารถลงทะเบียนได้ ติดต่อ ห้องคอมพิวเตอร์ หรือ ครูสุธิดา (กลุ่มสาระฯภาษาไทย)