ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม และกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
104
ชื่อกิจกรรม
เห็ดมหัศจรรย์
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูกันต์กวี แก้วประเสริฐทอง, ครูสุพรรษา คำอ่วน
สถานที่
ติดต่อครูผู้สอน
รายละเอียด
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 35
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันพุธ (34)

กลับ ลงทะเบียน