ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม และกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
007
ชื่อกิจกรรม
ห้องพยาบาล
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูการจนา หาญจันทร์ , ครูนันท์กมล สุมะนา
สถานที่
ห้องพยาบาล
รายละเอียด
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 40
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันพุธ (32)

กลับ ลงทะเบียน