ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม และกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
110
ชื่อกิจกรรม
เกมภาษาไทย
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูชวัลกร วิเศษสิงห์ ครูนิภาพร แก้วศรี
สถานที่
503
รายละเอียด
เกม มหาสุกสุดเหวี่ยง
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 30
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันพุธ (8)

กลับ ลงทะเบียน