ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม และกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
201
ชื่อกิจกรรม
ติว PAT 1 สำหรับนักเรียนห้อง 6/8
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูศิรวดี มาลุน ครูสุวรรณี ปริยานนท์
สถานที่
513
รายละเอียด
สอนข้อสอบ PAT 1
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 34
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันพุธ (23)

กลับ ลงทะเบียน