ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม และกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
203
ชื่อกิจกรรม
บาสเกตบอล
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูวิโรจน์ อังกูรวัฒนา
สถานที่
โดม
รายละเอียด
ปฏิบัติจิตสาธารณะ
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 30
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันพุธ (30)

กลับ ลงทะเบียน