ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม และกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
204
ชื่อกิจกรรม
180 IQ
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูศิราณี มะแอ
สถานที่
ห้องพักครูหมวดคณิต
รายละเอียด
กิจกรรมณิตคิดเร็ว
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 20
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันพุธ (16)

กลับ ลงทะเบียน