ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม และกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
304
ชื่อกิจกรรม
Robot
อาจารย์ผู้ดูแล
ว่าที่เรือโทพิชัยณรงค์ สุวรรณมยุร, ครูประทีป คล่องจิต
สถานที่
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
รายละเอียด
ศึกษาการใช้งาน บอร์ด Kidbridge
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 30
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันพุธ (24)

กลับ ลงทะเบียน