ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม และกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
609
ชื่อกิจกรรม
PAT 2 You (BIO-Chem: ม.ปลาย วิทย์-คณิต)
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูพิชาณัสม์ บุญรอด, ครูเบญจวรรณ ลิ้มสืบพงษ์
สถานที่
305
รายละเอียด
PAT 2 You (BIO-Chem
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 30
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.4, ม.5, ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันพุธ (5)

กลับ ลงทะเบียน