ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม และกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
609
ชื่อกิจกรรม
PAT 2 You (BIO-Chem: ม.ปลาย วิทย์-คณิต)
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูพิชาณัสม์ บุญรอด, ครูเบญจวรรณ ลิ้มสืบพงษ์
สถานที่
305
รายละเอียด
PAT 2 You (BIO-Chem
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 30
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.4, ม.5, ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันพุธ (5)

กลับ

รายชื่อลงทะเบียน  วันพุธ   จำนวน 5 คน

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ชั้น วันที่ลงทะเบียน
1. 12506 นางสาวอาริษา มะลิซ้อน ม.5/1 22 ก.ค. 2563
2. 12319 นางสาวกีรติญา ปัญญาผ่องใส ม.5/2 22 ก.ค. 2563
3. 12496 นางสาวอภัสรา สุขสนอง ม.5/2 22 ก.ค. 2563
4. 11852 นางสาวปิยะธิดา จันปุก ม.6/1 3 ส.ค. 2563
5. 13619 นางสาวใบเฟิร์น - ม.6/1 3 ส.ค. 2563