ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม และกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
904
ชื่อกิจกรรม
สนุกกับการทำขนม
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูศรมณีย์ สุขสุมิตร
สถานที่
ห้องเบเกอรี่
รายละเอียด
เรียนรู้การทำขนมหลากหลายชนิด
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 20
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันพุธ (19)

กลับ ลงทะเบียน