ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม และกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
404
ชื่อกิจกรรม
นาฏศิลป์ไทย สากล
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูธิภาพร แจ่มดวง ครูขัวญฤดี เพชรศรี
สถานที่
ห้องนาฏศิลป์
รายละเอียด
รำ
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 30
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันพุธ (20)

กลับ ลงทะเบียน