ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม และกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
905
ชื่อกิจกรรม
ฟังเพลงลูกทุ่ง
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูจงกลนี ช้อนทอง
สถานที่
คหกรรม
รายละเอียด
ฝึกฟังและวิเคราะห์การร้อง
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 20
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันพุธ (19)

กลับ ลงทะเบียน