ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม และกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
804
ชื่อกิจกรรม
กิจกรรมแนะแนว 4/9
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูวันทิพย์ ซอมิ
สถานที่
204
รายละเอียด
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 20
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.4
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันพุธ (8)

กลับ ลงทะเบียน