ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม และกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
804
ชื่อกิจกรรม
กิจกรรมแนะแนว 4/9
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูวันทิพย์ ซอมิ
สถานที่
204
รายละเอียด
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 20
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.4
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันพุธ (8)

กลับ

รายชื่อลงทะเบียน  วันพุธ   จำนวน 8 คน

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อนักเรียน ชั้น วันที่ลงทะเบียน
1. 12711 นายพงศกร หล่อวงศ์ ม.4/9 7 ส.ค. 2563
2. 12906 นางสาวปวรินทร์ กริ่มใจ ม.4/9 7 ส.ค. 2563
3. 12747 นายเรวัตร เจนุนวศักดิ์ ม.4/9 7 ส.ค. 2563
4. 12939 นางสาวภิญญานุช นาจันทอง ม.4/9 7 ส.ค. 2563
5. 12931 นางสาวพิมพ์มาดา ไวทย์วิชญกุล ม.4/9 7 ส.ค. 2563
6. 12885 นางสาวนันท์นภัส คุณสุวรรณ์ ม.4/9 7 ส.ค. 2563
7. 14586 นายกันตพัฒน์ เชี่ยวรอบ ม.4/9 7 ส.ค. 2563
8. 12940 นางสาวภูริชญา อภิรักษ์พาตน ม.4/9 7 ส.ค. 2563