ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม และกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
805
ชื่อกิจกรรม
กิจกรรมแนะแนว 5/3
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูสะอาด เหมือนแก้ว
สถานที่
507
รายละเอียด
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 29
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.5
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันพุธ (13)

กลับ ลงทะเบียน