ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม และกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
001
ชื่อกิจกรรม
ฟุตบอล/ฟุตซอลล์ (ฉพาะนักฟุตบอลเท่านั้น)
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูชนพัฒน์ พีระสวัสดิ์,ครูธานนิทร์ , ครูใกล้รุ่ง, ครูราเชนทร์ กลิ่นชะเอม
สถานที่
สนามฟุตบอล
รายละเอียด
รับเฉพาะนักบอลเท่านั้น
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 86
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันพุธ (56)

กลับ ลงทะเบียน