ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม และกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
908
ชื่อกิจกรรม
นวดเพื่อสุขภาพ
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูดวงเดือน จันทร์นพ
สถานที่
บริเวณหน้าห้องธุรการ
รายละเอียด
นวดผ่อนคลาย
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 15
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันพุธ (15)

กลับ ลงทะเบียน