ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม และกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
ชื่อกิจกรรม
อาจารย์ผู้ดูแล
สถานที่
รายละเอียด
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด   สูงสุด
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
สถานะ
ดูรายชื่อ
วันพุธ

กลับ