ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม และกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

ติดต่อครู


สอบถาม แจ้งปัญหา การใช้งาน

ปัญหาด้านรายละเอียดของชุมนุม          : งานชุมนุม 0894448094 อ สุธิดา

ปํญหาด้านการ Login                         :  งานคอมพิวเตอร์ 02 1496400 ต่อ 285